วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การเว้นช่องว่างระหว่างคำ,ตัวอักษรเมื่อเราพิมพ์งานสักอย่างจะเป็นงานเล็กหรือว่างานใหญ่ เอกสารที่แสนจะเรียบง่าย หรือ โคะตะระยาก ก็ต้องมี

การพิมพ์เว้นวรรค อย่างแน่นอน เพื่อให้เกิดความสวยงาม ขืนพิมพ์ติดกันเป็นพรืดคงอ่านลำบาก เป็นแน่แท้


ดังนั้นต้องมีการเว้นวรรค เว้นช่องไฟระหว่างคำกันหน่อย ดังภาพด้านบนนี้ จะเห็นว่า มีการเว้นวรรคในแบบ

ต่าง ๆ เริ่มจากบรรทัดแรก เป็นการเว้นช่อนว่าง 1 ช่องระหว่างคำ นั่นคือ คำว่า Ms word 2007 จะเห็นว่า คำ

ว่า Ms กับคำว่า Word ห่างกัน 1 ตัวอักษร และ คำว่า word กับ 2007 เว้นห่างกัน 1 ตัวอักษร


การพิมพ์เว้นวรรค เราสามารถกระทำได้ที่คีย์บอร์ดของเราได้เลย โดยการกดที่ แป้น Space bar หรือ แป้นที่

ยาวที่สุดบนคีย์บอร์ด 1 ครั้ง เจ้าตัวเคอร์เซอร์ (เส้นตรงกระพริบ) ก็จะเลื่อนตำแหน่งการพิมพ์ให้ 1 ตัวอักษร


ถ้าต้องการ เว้น 2 ครั้ง ก็ เคาะ หรือ กดที่ แป้น Space bar 2 ครั้ง เว้น 3 ตัวอักษร ก็ กด 3 เว้น 4 กด 4 อย่างนี้

เรื่อยไป


บรรทัดที่ 2 ในภาพ คำว่า Ms office word 2007 easy เป็นการเว้น 2 ตัวอักษร

บรรทัดที่ 3 ในภาพ คำว่า Ms office word 2007 good เป็นการเว้น 3 ตัวอักษร

บรรทัดที่ 4 ในภาพ คำว่า Ms office word 2007 Excellent เป็นการเว้น ผสมกัน 3 บ้าง 2 บ้าง 5 บ้าง แล้วแต่เรา

...............Webmaster..................:-)

เริ่มต้นพิมพ์งาน

เมื่อเราเปิด ms word 2007 ขึ้นมา เราจะเห็นส่วนที่เป็นเอกสารสีขาว ๆซึ่งก็คือส่วนที่เราสามารถพิมพ์ข้อความใด ๆลงไปนั้นเอง รวมถึงใส่รูปภาพ แทรกตาราง และอื่น ๆอีกมากมาย
เวลาที่เราจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งใน ms word 2007 เช่น ถ้าจะพิมพ์งานธรรมดา ๆ เช่น พิมพ์ข้อความแล้วพิมพ์ออกมาเฉย ๆ ไม่ได้ทำงานใหญ่อะไร เราก็สามารถ พิมพ์งานของเราได้ทันที โดย เลื่อน mouse มาที่กระดาษขาว ๆ แล้วก็คลิ้กเมาส์ลงไปตรงตำแหน่งที่เราต้องการจะพิมพ์ เมื่อ เคอเซอร์ ปรากฏ เราก็ กดที่ คีย์บอร์ดเพื่อพิมพ์สิ่งที่เราต้องการลงไปได้เลย

จากภาพด้านล่างนี้ จะเห็นว่าเมื่อเราคลิ้กลงบน เอกสาร จะเกิดเส้นตรง กระพริบ (เคอร์เซอร์) อยู่ ซึ่งมันก็คือตำแหน่งเริ่มต้นในการพิมพ์ของเรานั้นเอง


ให้เราลองพิมพ์ข้อความใด ๆลงไป อย่างเช่นในตัวอย่างนี้ พิมพ์คำว่า ms word 2007 ลงไปบนเอกสาร
เราจะเห็นว่าเส้นตรงที่กระพริบ(เคอร์เซอร์)นั้นจะขยับออกไป เพื่อรอรับตัวอักขระ ตัวอักษรตัวต่อไป เป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ให้สังเกตคำว่า ms word 2007 ที่อยู่ในวงกลมสีแดงจะเห็นว่า เคอร์เซอร์ อยู่ท้ายตัวอักษรตัวสุดท้ายที่เราพิมพ์นั่นคือ 7เมื่อเราพิมพ์ไปจนสุดบรรทัด มันก็จะกระโดดลงมายังบรรทัดถ้ดไป ดังภาพด้านล่างนี้
สังเกตในวงกลมเล็กจะเห็นว่า เคอร์เซอร์ลงมาที่บรรทัดถัดไป เมื่อเราพิมพ์ไปเรื่อย ๆจนสุดระยะในบรรทัดนั้นๆ แบบนี้เรียกว่าการขึ้นบรรทัดใหม่แบบอัตโนมัติ ถ้าจะขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยตนเองให้เรากด ปุ่ม Enter ที่ คีย์บอร์ด 1 ครั้ง


---------------------------------------------------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แนะนำแท็บเมนูต่างใน Microsoft office word 2007

แท็บ “หน้าแรก” เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดการกับข้อความบนเอกสาร,คลิปบอร์ด แบบอักษร,ย่อหน้า ลักษณะของข้อความ,การเปลี่ยนลักษณะข้อความ,การค้นหาข้อความ,การแทนที่ ,การทำตัวหนา,ตัวเอียง,ใส่สีพื้นให้ข้อความ,ใส่สีข้อความ,การใส่สัญลักษณ์หน้าข้อความ ,เส้นขอบและแรงเงา เป็นต้น
แท็บ “แทรก” ใช้แทรกรูปภาพ,ตาราง,สมการคณิตศาสตร์,สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์,แผนภูมิ,รูปร่างอิสระ,การเชื่อมโยงหลายมิติ,หัวกระดาษ,ท้ายกระดาษ,และอื่น ๆ อีกมากมาย
แท็บ “เค้าโครงหน้ากระดาษ” ใช้จัดหน้าเอกสารของเรา,ระยะขอบเอกสาร,ตัวแบ่ง,หมายเลขบรรทัด,สีของหน้าเอกสาร,การเยื้อง,ระยะห่างระหว่างบรรทัด,แบ่งคอลัมน์ให้กับเอกสาร และอื่น ๆ

แท็บ “อ้างอิง” ประกอบไปด้วยการ การแทรกสารบัญ แทรกเชิงอรรถ แทรกสารบัญภาพ บรรณานุกรม และอื่น ๆ
แท็บ “การส่งจดหมาย” ประกอบไปด้วย การสร้างซองจดหมาย,ป้ายผนึก,เริ่มต้นการสร้างจดหมายเวียน และอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจดหมายขอให้ลองศึกษาดู
แท็บ “ตรวจทาน” ประกอบไปด้วย เรื่องของการ ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ข้อความ หรือเอกสารที่เราพิมพ์,การนับจำนวนคำและอักขระในเอกสาร,พจนานุกรมการแปล และอื่น ๆ
แท็บ “มุมมอง” ประกอบไปด้วย การมองเอกสารในมุมต่าง ๆ เช่น เค้าโครงเหมือนพิมพ์,การอ่านแบบเต็มหน้าจอ,หรือเค้าโครงเว็บ,การให้แสดงไม้บรรทัด,แสดงเส้นตาราง,ขนาดของเอกสาร กี่ เปอร์เซ็นต์,มองเอกสารแบบหน้าเดียว หรือ สองหน้า,การจัดเรียงหน้าต่างของเอกสารกรณีมีหลายหน้าต่าง,แมโคร(แมโครจะอยุ่ในแท็บอีกแท็บหนึ่งนั่นคือแท็บนักพัฒนาซึ่งโดยปกติจะยังไม่แสดงจนกว่าเราจะตั้งค่าให้แสดง)

แท็บ “นักพัฒนา” แท็บนี้สำหรับใช้งาน Microsoft office word 2007 ขั้นสูงขึ้น เราจะยังไม่เห็นแท็บนี้ จนกว่าเราจะไปเลือกให้แสดง แท็บนี้จะเป็นแท็บที่เอาไว้เขียน vba( visual basic for application ) เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับงานของเรา,และก็จะมีปุ่มบันทึกแมโครอยู่ในแท็บนี้ด้วย คนที่ใช้ Microsoft word 2007( ms word 2007) ในระดับพื้นฐานทั่วไป อาจไม่มีโอกาสได้ใช้มากนักเรื่องน่าอ่านสำหรับ Microsoft word